Penningmeester gezocht

Uitgelicht

Over Stichting Ouders Lokaal
In de Jeugdwet staat dat opvoeden en ouderschap iets is van ouders. Het is de taak van de ge­meente om ouders daarbij te faciliteren. Een opdracht voor gemeenten is dan ook te zorgen dat opvoeden en ouderschap zo nor­maal mogelijk blijft en ‘van ouders is’. Dat bete­kent dat gemeenten zich richten op alle ouders, dus ook ouders die geen risico lopen of proble­men hebben. Het betekent ook dat gemeenten de steun niet zelf organiseren, maar ouders hel­pen zodat ze zichzelf en elkaar kunnen ondersteunen. 

Om een impuls te geven aan dit pedagogische klimaat is in 2014 Ouders Lokaal ontstaan. Een platform voor en door ouders dat erop gericht is om ouders/opvoeders met elkaar in verbinding te brengen. Doel van Ouders Lokaal is het verstevigen van de informele netwerkstructuur rond opvoeden en opgroeien zodat er een informele sociale steun rondom gezinnen ontstaat.

Ouders Lokaal stimuleert middels al haar activiteiten dat ouders/opvoeders het gewoon gaan vinden om met elkaar te praten over de dynamiek van opvoeden, elkaar hierin helpen en tevens ervaringen delen om zo ook van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Inmiddels is de ervaring dat ouders zich herkennen in de ervaringen van andere ouders, zich hierdoor erkend en gesterkt voelen wat resulteert in een verhoogd (zelf)vertrouwen in de opvoeding. We hopen dat er op die manier binnen de gemeente een verschuiving ontstaat van een geïndividualiseerde samenleving naar een sfeer van gezamenlijke verantwoordelijkheid rond het opgroeien en opvoeden (in vertrouwen) van kinderen.

Profiel Penningmeester
Als penningmeester vorm je samen met de voorzitter en secretaris het bestuur van de stichting welke erop toeziet dat het beleid goed uitgevoerd wordt. Tevens ben je verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken van de stichting.

Je belangrijkste taken zijn:

  • Verantwoordelijk voor een goede financiële administratie
  • Stelt de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze
  • Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren i.s.m. directeur
  • Overzicht opstellen voor het bestuur; financiële kwartaalverslagen
  • Opstellen van de jaarrekening i.s.m. accountant
  • Mede ontwikkelen van werving en aanvragen van fondsen 
  • Opstellen van eventuele subsidie aanvragen i.s.m. directeur
  • In samenwerking met bestuursleden erop toezien dat het beleid goed uitgevoerd wordt.

Functie vereisten
Het plezier in omgaan met cijfers en je als ouder verbonden voelen met de doelstelling van onze stichting staat voorop. 

Interesse?
Lijkt het je leuk om onze stichting mede te besturen als penningmeester? Dan zien we graag je motivatie per email tegemoet. Deze kun je richten aan:  info@ouderslokaal.nl t.a.v. Angélique Davis

Ouders Lokaal Montfoort

Lokaal samenwerking

Ouders Lokaal werkt o.a. samen met het Jeugdteam Montfoort